THP Opleidingen en Trainingen is de opleidingspoot van Ten Have & Partners. Onze kracht ligt in het, samen met onze klanten, vraaggericht (door) ontwikkelen van cursussen en opleidingen. Dit gebeurt vaak als onderdeel van een groter verandertraject. Al onze opleidingen zijn  maatwerk en worden in-company gegeven. Het startniveau staat niet van te voren vast, maar wordt aangepast aan wat binnen uw organisatie en voor de deelnemers het meest passend is. 

Om snel en flexibel in te kunnen spelen op wat uw organisatie nodig heeft hebben we, sinds 2019, THP Opleidingen en Trainingen georganiseerd als een samenwerkingsverband van zes zelfstandige bedrijfjes. We weten wat we aan elkaar hebben, wie waar sterk in is en bewaken met elkaar de kwaliteit van onze opleidingen en cursussen.

Onze uitgangspunten

Leren en ontwikkelen

  • Benaderen we op een waarderende manier

We gebruiken de gewenste situatie van de cursisten als wenkend perspectief en leggen de focus op het ontwikkelpotentieel in plaats van op het tekort.

  • Vindt plaats via interactie met anderen

Theorie maken we digitaal beschikbaar, waardoor onze cursussen tijdens de contactdagen maximaal interactief zijn.

  • Gaat van binnen naar buiten

We maken ruimte voor bewustwording: wie ben ik en waarom doe ik wat ik doe? Daarom werken we met kleine groepen, of met meerdere trainers. Tussen de contactdagen zijn we beschikbaar voor persoonlijke coachvragen.

  • Wordt ondersteund door te reflecteren.

Reflectie is een manier om ervaringen te begrijpen, te analyseren en er betekenis aan te geven. Bij geïntegreerde opleidingstrajecten werken we met persoonlijke ontwikkelplannen, interactieve portfolio’s, intervisie en peerassessments.

Elektronische leeromgeving

Waar onze klanten dat willen, worden onze trainingen en opleidingen ondersteund door een Elektronische Leeromgeving (ELO).

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden en klachtenprocedure kunt u hier vinden. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe we omgaan met gegevens die u met ons deelt.

Onze cursussen en opleidingen worden voortdurende geëvalueerd en verbeterd. Congruent aan onze missie evalueren en ontwikkelen we als samenwerkingspartners vanzelfsprekend ook elkaar en onszelf.

Wij maken vanuit vrijheid verschil door in verbinding met onze klanten een voorbeeld te zijn in de gewenste verandering

THP - Waterpoort 10 - 5256 AX Heusden - Tel: 06-25015420 - E-mail: info@thp-partners.nl